Phục vụ Quản Lý Nhà nước

Vinacontrol là tổ chức được các cơ quan Quản lý Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành chỉ định là tổ chức thực hiện giám định, kiểm định, thử nghiệm và chứng nhận đối với nhiều loại hàng hoá và sản phẩm.

port-675539_800

Vinacontrol hỗ trợ đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của hàng hoá đối với các quy định của Nhà nước về chất lượng, an toàn và một số tiêu chí bắt buộc khác.

Bên cạnh việc hỗ trợ về dịch vụ, Vinacontrol sẽ tư vấn hỗ trợ để đảm bảo dịch vụ được thực hiện tối ưu về thời gian và chi phí.

Danh sách đối tượng mặt hàng Vinacontrol được chỉ định thực hiện kiểm tra chuyên ngành phục vụ Quản lý Nhà Nước:

Lĩnh vực/hàng hóa Cơ quan chỉ định Đơn vị được chỉ định Trích yếu
Bộ Công Thương
An toàn thực phẩm Bộ Công Thương VNC TP. Hồ Chí Minh Kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đổi với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
Dệt may Bộ Công Thương VNC TP. Hồ Chí Minh

VNC Hải Phòng

Chỉ định & ủy quyền giám định hàm lượng fomaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
Bộ Công Thương VNC Hà Nội; VNC Hải Phòng; VNC TP. Hồ Chí Minh Chỉ định tổ chức thực hiện giám định/ chứng nhận chất lượng dệt may theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 01:2017/QCVN
Bộ Công Thương VNC Hà Nội Chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành Công Thương trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với lĩnh vực dệt may
Bộ Khoa học & Công nghệ
Máy móc thiết bị Bộ Khoa học & công nghệ VNC Hà Nội; VNC Hải Phòng; VNC Quảng Ninh; VNC Đà Nẵng; VNC TP. Hồ Chí Minh Tổ chức thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng (theo Thông tư 23/2015/TT-BKHCN)
Khí dầu mỏ hóa lỏng Tổng cục đo lường chất lượng VNC TP. Hồ Chí Minh

VNC Hải Phòng

Chỉ định tổ chức thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận theo phương thức 7 sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN8:2012/BKHCN và quy định phát luật hiện hành
VNC Hà Nội Chỉ định thực hiện việc chứng nhận theo phương thức 7 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành
Bể trụ Tổng cục đo lường chất lượng Vinacontrol Chỉ định tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định phương tiện đo đối với Bể trụ đứng và Bể trụ ngang
Xăng & nhiên liệu Diesel Tổng cục đo lường chất lượng   Tổ chức đánh giá sự phù hợp trong việc thực hiện việc thử nghiệm đối với lĩnh vực xăng và nhiên liệu diesel
Điện - Điện tử Tổng cục đo lường chất lượng VNC Hà Nội Chỉ định thực hiện việc chứng nhận theo phương thức 7 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Phân bón Cục Trồng trọt

TT phân tích và thử nghiệm 1 - Vinacontrol

TT phân tích và thử nghiệm 2 – Vinacontrol

Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

Phòng thí nghiệm Vinacontrol Hải Phòng

Phòng thí nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng.

Chỉ định phòng kiểm nghiệm phân bón
Thuốc bảo vệ thực vật Cục Bảo vệ thực vật TT phân tích và thử nghiệm 2 – Vinacontrol Chỉ định phòng thử nghiệm về thuốc bảo vệ thực vật/ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông, lâm sản
Thức ăn chăn nuôi Cục Chăn nuôi VNC TP. Hồ Chí Minh Chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm xuất khẩu, nhập khẩu
VNC TP. Hồ Chí Minh Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi theo phương thức 7

TT phân tích và thử nghiệm 1 - Vinacontrol

TT phân tích và thử nghiệm 2 – Vinacontrol

Chỉ định Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm
Khử trùng Cục Bảo vệ thực vật VNC TP. Hồ Chí Minh Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng container bằng Methyl Bromide theo tiêu chuẩn AFAS
Phân bón Cục Bảo vệ thực vật

TT Phân tích và thử nghiệm 1 - Vinacontrol

VNC Hải Phòng

Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực phân bón
VNC Hải Phòng Chỉ định thực hiện việc chứng nhận hợp quy sản phẩm phân bón phù hợp với quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 về quản lý phân bón
VNC Hải Phòng Ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu
Bộ Y tế
An toàn thực phẩm Bộ Y tế VNC Hải Phòng Tổ chức thực hiện kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y Tế
Thiết bị y tế  Bộ Y tế VNC Hà Nội Công bố tổ chức đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Bộ Tài nguyên & Môi trường

Phế liệu Bộ Tài nguyên & Môi trường 

VNC Hải Phòng; VNC Quảng Ninh; VNC Đà Nẵng

VNC TP. Hồ Chí Minh

Chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Bộ Xây dựng
Vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng Vinacontrol CE Chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD
Bộ Xây dựng TT Phân tích và thử nghiệm 2 - Vinacontrol  Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS- XD 1235
Bộ Xây dựng  VNC Quảng Ninh Chỉ định Phòng thử nghiệm vật liệu xây dựng LAS- XD 1236
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn