Thông báo

Ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
02/05/2018

Ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol

Xem thêm
Quyết định của Hội Đồng Quản Trị về việc Cử người phụ trách quản trị Công ty
24/04/2018

Quyết định của Hội Đồng Quản Trị về việc Cử người phụ trách quản trị Công ty

Xem thêm
Quyết định bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
20/04/2018

Tập đoàn Vinacontrol ra Quyết định số 01/QĐ-BKS về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Xem thêm
Thông báo Trả cổ tức đợt 2 - 2017
11/04/2018

Thông báo Trả cổ tức đợt 2 - 2017

Xem thêm
Quyết định v/v Chi trả cổ tức đợt 2-2017
10/04/2018

Quyết định Về việc chi trả cổ tức đợt 2-2017

Xem thêm
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2018
10/04/2018

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông 2018

Xem thêm
Tài liệu đại hội đồng cổ đông 2018
02/04/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol trân trọng gửi tới Quý cổ đông các thông báo và các tài liệu về Đại hội đồng cổ đông 2018

Xem thêm
Nghị Quyết HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2018
06/03/2018

Nghị quyết Hội đồng Quản trị 01/03/2018

Xem thêm
Thông báo gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính
12/02/2018
Xem thêm
Báo cáo về sở hữu và thay đổi sở hữu cổ đông Vinacontrol
01/02/2018

Báo cáo về sở hữu và thay đổi sở hữu cổ đông Vinacontrol

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn