Kết quả tìm kiếm: ""

Bài toán lớn trong đầu tư năng lực thử nghiệm - 24/09/2018

Hoạt động phân tích, thử nghiệm ra đời từ rất lâu, giúp con người giải đáp nhiều thắc mắc về thành phần, chất lượng, an toàn của sản phẩm hàng hóa trong đời sống. Ngày nay, hoạt động này là công cụ đắc lực, giúp hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra chuyên ngành hiệu quả

Tăng mức xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm - 10/09/2018

Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định mức xử phạt hành chính đối với an toàn thực phẩm

Chính phủ ban hành chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ - 31/08/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, trong đó quy định cụ thể chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Thông báo số 325/HĐQT-TB về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 - 14/08/2018

Thông báo số 325/HĐQT-TB về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 - 10/08/2018

Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

Nghị quyết số 195/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị - 10/08/2018

Nghị quyết số 195/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 - 08/08/2018

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Thông báo số 323 TGĐ-TB về việc hoạt động Văn phòng Công chứng Thăng Long tại 54 Trần Nhân Tông - 06/08/2018

Thông báo số 323 TGĐ-TB về việc hoạt động Văn phòng Công chứng Thăng Long tại 54 Trần Nhân Tông

Thông báo số 323/TGĐ-NS về việc Bổ nhiệm Phó giám đốc, Ban nhân sự, Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh - 01/08/2018

Thông báo số 323/TGĐ-NS về việc Bổ nhiệm Phó giám đốc, Ban nhân sự, Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 Vinacontrol tuyển dụng nhiều vị trí - 31/07/2018

Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 Vinacontrol tuyển dụng nhiều vị trí

 
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn