Kết quả tìm kiếm: ""

Thông tin chung - 18/07/2018

Thông tin chung - Vinacontrol Hải Phòng

Vinacontrol Hải Phòng - 18/07/2018

Vinacontrol Hải Phòng

Chứng chỉ/ Quyết định công nhận năng lực - 18/07/2018

Chứng chỉ/ Quyết định công nhận năng lực

Cơ sở vật chất kỹ thuật - 18/07/2018
Thông tin chung - 18/07/2018

Thông tin chung Vinacontrol Hà Nội

Vinacontrol Hà Nội - 18/07/2018

Vinacontrol Hà Nội

Vinacontrol ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm xuất khẩu Nga - 18/07/2018

Sáng ngày 18/07, tại phòng họp Văn phòng Tập đoàn, Vinacontrol đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm xuất khẩu Nga về trao đổi thông tin liên quan tới các tiêu chuẩn của Việt Nam, Nga; hỗ trợ kiểm tra chất lượng hàng hóa thông qua hoạt động giám định, thử nghiệm, chứng nhận và kiểm định

Chứng chỉ/ Quyết định công nhận năng lực - 17/07/2018

Chứng chỉ/ Quyết định công nhận năng lực của Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh

Cơ sở vật chất kỹ thuật - 17/07/2018

Cơ sở vật chất kỹ thuật Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Thông tin chung - 17/07/2018

Thông tin chung Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

 
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn