Báo cáo tài chính năm 2018

Tập đoàn Vinacontrol trân trọng gửi đến Quý cổ đông các Báo cáo Tài chính của năm 2018.

1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018 - tại đây
  • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2018 - tại đây

2. Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018 - tại đây
  • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2018 - tại đây

3. Báo cáo tài chính Bán niên năm 2018

  • Báo cáo tài chính hợp nhất Bán niên năm 2018 - tại đây
  • Báo cáo tài chính tổng hợp Bán niên năm 2018 - tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn