Quyết định v/v Chi trả cổ tức đợt 2-2017

img_4492_800

Tập đoàn Vinacontrol gửi đến Quý cổ đông Quyết định Về việc chi trả cổ tức đợt 2-2017

Chi tiết xem tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn