Vinacontrol Lào Cai

Địa chỉ: Số 108 Phố Hưng Hóa, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai

Điện thoại: +84 214 383 0686

Fax: +84 214 383 0686

Email: vnclaocai@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Giám đốc: Ông Vũ Huy Thông

 

 

t: +84 214 383 0686

f: +84 214 383 0686

Gửi thư

 

Chức năng

   
  • Nông sản thực phẩm, lương thực
  • Phân bón, hoá chất, khoáng sản
  • Hàng tiêu dùng kể cả máy móc phụ tùng nhỏ lẻ, hàng công nghiệp nhẹ, hàng thủ công nghiệp, bách hoá
  • Kim loại và các sản phẩm kim loại
  • Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hóa mẫu
   

Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn