Vinacontrol tuyển dụng nhiều vị trí tại các Trạm

Vinacontrol Quảng Ninh hiện có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí Giám định viên/Phân tích viên/KTV phân tích tại các Trạm Cửa Ông, Uông Bí.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Trân trọng.


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn