Vinacontrol Vinh

Địa chỉ: Số 14 Mai Hắc Đế, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: +84 238 384 0299

Fax: +84 238 384 4819

Email: vncvinh@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC    

Giám đốc: Ông Phan Văn Hiền

Phó Giám đốc: Ông Lê Văn Hà

Phó Giám đốc: Ông Phạm Văn Lưu

 

t: +84 238 384 0299

f: +84 238 384 4819

Gửi thư   

Chức năng

   

Chuyên giám định các mặt hàng sau:

  • Nông sản thực phẩm, lương thực
  • Khoáng sản và các sản phẩm phụ, phân bón, thuốc trừ sâu, xăng dầu, tinh dầu, than, xi măng và các phụ gia
  • Hàng tiêu dùng, máy móc phụ tùng, xơ sợi, công nghiệp nhẹ, gỗ và các sản phẩm gỗ, bách hoá
  • Hàng hải
  • Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hóa mẫu D,E,S
  • Phân tích và kiểm tra hàng hóa
   

Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn