Vinacontrol Hà Nội

Địa chỉ: Số 96 Yết Kiêu, TP. Hà Nội

Tel: 84 24 39421343, 39424187

Fax: 84 24 39421002

Email: vinacontrolhn@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Giám đốc: Ông Đỗ Hồng Minh

Phó Giám đốc: Ông Trần Quý Dương

Phó Giám đốc: Ông Phạm Hoài Long

 

 

Phòng 1

   

Lĩnh vực hàng hóa

 • Nông sản thực phẩm, lương thực.
 • Tân dược, hoá chất, phân bón, thuốc trừ sâu, khoáng sản, xăng dầu, tinh dầu, than, xi măng và các phụ gia.
 • Hàng tiêu dùng dân dụng, may mặc, xơ sợi, hàng công nghiệp nhẹ, giày dép, gỗ và các sản phẩm gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan, sơn mài, sành sứ…
 • Sắt thép, kim loại và các sản phẩm kim loại.
 • Container.
 • Hàng hải.
 • Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hóa mẫu D,E,S
 

 

t: +84 24 38227390

t: +84 24 39421341

f: +84 24 39421002

 

Gửi thư

Phòng 2

   

Lĩnh vực hàng hóa

 • Kim loại và sản phẩm: Sắt, thép các loại
 • Hàng công nghiệp và tiêu dùng: Vải, giày dép, quần áo, nguyên phụ liệu ngành may, giấy các loại, hàng bách hoá, nguyên liệu sản xuất (ong, len, xơ,sợi), đay tơ.
 • Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất
 • Phương tiện vận tải
 • Thẩm định giá : Công trình, nhà xưởng, đất đai, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất và các loại tài sản cố định khác
 • Giám định container
 

 

t: +84 24 39421344

f: +84 24 39421002

 

Gửi thư

Phòng 3

   

Lĩnh vực hàng hóa

 • Giám định khối lượng hàng rời bằng phương pháp đo mớn nước tàu, mớn nước xà lan
 • Giám định khối lượng các loại hàng lỏng trên tàu và trên bồn (xăng dầu, GAS lỏng, nhựa đường, hoá chất, dầu thực vật)
 • Dịch vụ kiểm đếm
 • Giám định tình trạng hàng hoá, tình trạng hầm tàu trước khi dỡ hàng
 • Giám sát quá trình dỡ hàng
 • Giám định bàn giao tàu (trước khi thuê/ khi trả)
 • Giám định an toàn phương tiện vận tải biển
 • Giám định tổn thất hàng hoá chuyên chở bằng đường biển
 • Giám định hầm tàu, kín chắc hầm tàu, nhiệt độ hầm tàu
 • Cặp chì hầm tàu
 

 

t: +84 24 39422774

f: +84 24 39421002


Gửi thư

Phòng Nghiệp vụ tổng hợp

   

Chức năng

 • Tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo kỹ thuật nghiệp vụ giám định toàn chi nhánh
 • Giúp Giám đốc nghiên cứu, phát triển và khai thác thị trường giám định
 • Tổng hợp thống kê
 • Đào tạo giám định viên
 • Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Chi nhánh
 

 

t: +84 24 39421343

f: +84 24 39421002


Gửi thư

Phòng Hành chính - Kế toán     

 


 

t: +84 24 39421340

f: +84 24 39421002


Gửi thư


Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn