VTV1 đưa tin về hoạt động kinh doanh của Vinacontrol năm 2017

Sáng ngày 09/04, Tập đoàn Vinacontrol tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023. Theo báo cáo của Ban Giám đốc tại Đại hội, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 518,78 tỷ đồng và 43,51 tỷ đồng, vượt 4% doanh thu và 8% lợi nhuận so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra

Những hoạt động nổi bật trong năm qua của Vinacontrol đã được kênh VTV24 điểm lại trong Bản tin Tài chính Kinh doanh.

Nội dung chi tiết:


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn