Xây dựng thương hiệu từ sức mạnh con người của Vinacontrol

thi_nghiem_vinacontrol_2_800

"Khó khăn nhưng Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh hoàn toàn đủ khả năng để góp phần xây dựng thương hiệu Vinacontrol lớn mạnh hơn nữa thông qua hoạt động đào tạo và huấn luyện kỹ năng chuyên sâu cho các nhân viên khối văn phòng lẫn khối nghiệp vụ", ông Bạch Khánh Nhựt - Tổng Giám đốc Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh chia sẻ trên Vietnam Export Guidebook.

Xem chi tiết bài viết trên Vietnam Export Guidebook tại đây.


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn